Continue to move the slider until you find your desired width.


Arduino Reef Controller – 1. deo

Paralelno sa projetovanjem novog akvarijuma išlo je i projektovanje novog kontolera za akvarijum.

Delovi za kontroler:

Delovi za priključke za struju

Leave a Reply