Continue to move the slider until you find your desired width.


Archive for July, 2014

Arduino Reef Controller – 1. deo

Tuesday, July 22nd, 2014

Paralelno sa projetovanjem novog akvarijuma išlo je i projektovanje novog kontolera za akvarijum.

Delovi za kontroler:

Delovi za priključke za struju